Project Description

Bygdsiljums folkdanslag bildades 1973 av en grupp entusiaster som gått två gammeldanskurser. Namnet beror på att de som bildade folkdanslaget i huvudsak kom från Bygdsiljum. Föreningens förste ordförande var Ove Ågren. Vi som idag är med i Bygdsiljums folkdanslag kommer från området i Västerbottens mellanbygd och bor inom Robertsfors eller Skellefteå kommuner.

Specifikationer för hemsida och önskemål från föreningen:

  • Tydlig och välkomnande
  • Mobilanpassning
  • Responsiv design
  • Lätt att administrera
  • God läsbarhet