Projektbeskrivning

Denna webbplats är en samlingsplats för försäkringar som kan tecknas av medlemmar i Riksförbundet Gode Män och Förvaltare(RGMF).
Uppdraget var att skapa en sida där medlemmar enkelt utan onödig administration kan beställa sin försäkring